WABCO

WABCO е водещ световен доставчик на технологии и системи за управление на безопасността и ефективността на превозните средства. Създадена преди близо 150 години WABCO продължава да бъде пионер в спирачните системи, системи за стабилност, автоматични трансмисии и е основен доставчик на части и компоненти за водещите компании при производството на камиони, автобуси и ремаркета.

С 11 000 служители ( 1650 инженери ) в 34 държави и продажби на 2,700 милиарда щатски долара през 2013 г., WABCO сразви своята уникална култура на иновации и разнообразие за да задоволи нуждите на клиентите по целия свят, чрез привличане на местни таланти и знания в една глобална среда на сътрудничество.


WABCO има страст към постоянно увеличаване на стойността за нашите клиенти. Нашата отличителна стратегия съчетава технологично лидерство, глобална експанзия и високи постижения в изпълнението. Това кара WABCO непрекъснато да предоставя на своите клиенти продукти, услуги и решения, които отразяват техните ценности и отговарят на техните нужди, което помага да се отговори на нарастващите глобални изисквания за нашата индустрия.
 
WABCO е пионер в технологиите в последните няколко десетилетия. Лидерство се корени в уникални възможности да се развива по-голямата част от пробиви на нашата промишленост в системите за безопасност и ефективност за товарни автомобили, автобуси и ремаркета . WABCO технологии също помагат на индустрията, за да се отговори на нарастващите правителствени регулации по целия свят за по-безопасни и по-ефективни търговски превозни средства на пътя.
 
WABCO се глобализира. Постоянно оптимизираме нашата мрежа от възможности в производството, снабдяването и строителството. Това се изразява в по-голяма скорост, адаптивност, качество и по-ниски структури на разходите, които се ползват нашите клиенти по целия свят. WABCO развива местните екипи като се стреми да доведе нашия бизнес във всеки регион.
 
Отлични резултати в изпълнението - ускорената глобализация на търговската индустрия подчертава защо постиженията в изпълненията са от основно значение за трайния успех на WABCO. Технология непрекъснато се променя. Нашият отговор е да трансформира начина, по който правим бизнес чрез интегрирана операционна система: управление на промяната с участието на всички работници и служители; организационно развитие по цялата верига на добавената стойност; дългосрочни партньорства с клиенти; бързо и гъвкаво разработване на продукти.

Ние в Дом на камиона сме златен сервизен партньор на WABCO - тир сервиз и автодиагностика на товарни и лекотоварни автомобили, автобуси и ремаркета.

WABCO се довери на нас, за това и Вие се доверете на нас.

Обратно